Art Work Gallery  

תמר פוזיילוב - ברונזה
פסל ברונזה
תמר פוזיילוב - ברונזה
פסל ברונזה
תמר פוזיילוב- ברונזה
פסל ברונזה
תמר פוזיילוב -ברונזה
פסל ברונזה
תמר פוזיילוב - ברונזה
יעל ברקת - ברונזה
פסל ברונזה
יעל ברקת- ברונזה
פסל ברונזה
תמר פוזיילוב - ברונזה
פסל ברונזה
ילאנה בוגיגולץ - ברונזה
פסל ברונזה
Show More
ילאנה בוגיגוץ - ברונזה
פסל ברונזה
ילאנה בוגיגולץ- ברונזה
פסל ברונזה
על פי בוטרו
פסל ברונזה
על פי בוטרו
פסל ברונזה
קדישמן - מתכת
פסל מתכת
צ'פרוס - ברונזה ושנהב
פסל ברונזה ושנהב
Show More
שי קון - ציור שמן
ציור שמן
יצחק ניר -  ציור שמן
ציור שמן
דודו גרשטיין
ציור
אילנה גל
ציור
תומרקין - רישום
רישום
תומרקין - רישום
רישום
Show More
בתיה כפיר
פסל
בתיה כפיר
פסל
משה הראל פסל שיש
ציור שמן
בלהה שטריפלר - ברונזה
פסל ברונזה
בלהה שטריפלר - ברונזה
פסל ברונזה
בלהה שטריפלר - ברונזה
פסל ברונזה
בלהה שטריפלר - ברונזה
פסל ברונזה
מישה רפפורט - ציור שמן
מישה רפפורט - ציור שמן
ציור שמן
Show More
שעות פעילות 

ראשון- חמישי: 9:30-19:00

שישי: 9:00-15:00

שבת בתיאום מראש 

אשר גלי

054-213-6123

יוניצמן 21, תל אביב יפו, מלון מנדרין

מנהל הגלריה 

Contact Us